Lotterivinnare

1 pris : Maggan Smedberg-Blad , Visby , vinner hela bandet I – XX

2 – 3 pris : Per-Anders Sekund ,Hällekis och Charlotte Carlberg , Billinge , vinner var sin stambok band XX

4 – 8 pris :  Annika Olausson , Torsås . Helene Lagerström , Björketorp . Lasse Hellsten , Älgarås . Helene Svahn , Gotland . Pernilla Hägg , Skövde , får var sin bok ” Det Gotländska Russets Historia” av Kurt Graaf.

9 pris : Lotta Thure , Bodafors , får  Birgitta Elmlunds bok ”Russ” , första utgåvan 1984 .

Lojsta Hed får härmed ett bidrag till bevarandet med 3360 kr 

Facebook User Timeline

Close
personal training cert