Dödandet av orginalhandling

Hästpass på Lycka 5149 har förkommit. Göran Graaf, Mellangatan 4, Visby, ansöker om att döda originalhandling.

Registreringsbevis på Miss Jupard 3096-6009, har förkommit. Ägare Helen Löfblad, Norrbäcken 137, 860 25 Kovland ansöker om att döda originalhandling.

Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 12 februari 2018.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert