Dödandet av orginalhandling

Hästpass på Skogami 30-03-8719 har förkommit. Ägare Maria Björnberg, Lerbäck, Ekelyckan, 456 93 Hunnebostrand, ansöker om att döda originalhandling.
Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 29 december 2017.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert