Tag chansen! Stambokslotteri!

STAMBOKS LOTTERI

SvRAF har erhållit en komplett utgåva av stamböcker . Band I – XI  är skänkta av Jan Claeson från Fridhems Stuteri , och band XII-XIX är skänkta av Gotlands Läns Hushållningssällskap. Enligt önskemål skall ett lotteri anordnas och intäkterna skall skänkas till ” Bevarande av Lojsta Hed ”.

SvRAF upprätter härmed ett ”amerikanskt” lotteri med ca 300 lotter , där medlemmarna och övriga intresserade kan köpa en lott för 20 kr . Försäljningen pågår fram till i början av Mars och dragningen sker vid avelsvärderingen på Grevagården .

1 Pris : Stamböcker I – XIX + band XX (som är under tryck)

2-3 pris : Stambok XX

4-8 pris : Kurt Graafs bok ” Det Gotländska Russets Historia”

9:e pris : Birgitta Elmlunds bok ”Russ” första utgåvan från 1984

För att köpa lotter skickar ni ett mail till :  marianne.thomsson@live.se , där ni skriver Namn , Adress och telefonnummer , samt hur många lotter ni vill ha ! Betalningen görs till SvRAFs bankgiro 5699-0500 .Märk betalningen med ”Lotteri” .

Ta nu chansen att vinna en utmärkt förteckning över våra fina Gotlandsruss ! Lycka Till

Facebook User Timeline

Close
personal training cert