Dödande av orginalhandling

Hästpass på Diamon 30-14-0114 har förkommit. Ägare Per- Anders Sekund, Forshem Österängs Egendom, 533 94 Hällekis

Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 18 oktober 2017.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert