Dödande av orginalhandling

Hästpass på Elos 30-05- 0238 har förkommit. Polismyndigheten i Växjö ansöker om att döda originalhandling. Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska
Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 23 juni 2017.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert