Förkommit hästpass

2017-01-24

Hästpass på Amiko 30893154 har förkommit. Ägaren, Karin Arrhén, Björklundsgatan 2, 593 34 VÄSTERVIK ansöker om att döda originalhandling. Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 23 februari 2017.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert