Försvunnet pass

2016-12-19

Hästpass på Diezel Doris 30040527 har förkommit. Ägaren, Ylva Slottner, Törnbotten 221, 386 90 Färjestaden ansöker om att döda originalhandling. Hästpass kommer att utfärdas om inte skriftlig protest därom, inkommit till Svenska Russavelsföreningens registratur, Liselotte Erixon, Lundby 322 195 92 MÄRSTA, eller registrator@gotlandsruss.se senast den 19 januari 2017.

Facebook User Timeline

Close
personal training cert